Η δημιουργική ομάδα της Koukida δραστηριοποιείται στην τέχνη της γραφιστικής,
σχεδιάζοντας και υλοποιώντας με κύρια συστατικά την αισθητική και τη λειτουργικότητα.
Ακούγοντας και αναλύοντας τις ανάγκες σας, η Koukida καταλήγει στις πιο αποτελεσματικές προτάσεις για να επιλέξετε.Λ Ο Γ Ο Τ Υ Π Ο

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η  Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

Ε Ν Τ Υ Π Ο

Α Φ Ι Σ Α / Υ Π Α Ι Θ Ρ Ι Α  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Η Σ Η

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α / P A C K A G I N G

W E B  D E S I G N

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Γ Α Μ Ο Υ / Β Α Π Τ Ι Σ Η Σ